Coach Fredrik

 

Fredrik Johnson

info@titanworkout.se
072-700 43 13

Skapare av Titan FIT Program

-“En gång soldat alltid kamrat!”

EHFA Lic. Personlig Tränare. Lic. Kost och Näringsrådgivare Lic. HLR instruktör med hjärtstartare. Lic. Hälsoprofilbedömmare. Utbildar i Military Training. Arbetar som PT. Föreläser om styrketräning, kost och hälsa, träning ur ett hälsoperspektiv etc.

EHFA_logo

Powered by: Wordpress